Loading...
Over FoBoZ2021-04-29T18:50:44+00:00

Over FoBoZ

Doelstelling van FoBoZ 

FoBoZ wil fotografie in het algemeen promoten door het organiseren van een tweejaarlijkse manifestatie in West-Brabant. Deze manifestatie is laagdrempelig en professioneel aan de hand van een relevant thema.

Daarmee wil FoBoZ:

  • een zo breed mogelijk publiek enthousiast maken voor fotografie;
  • naast liefhebbers ook bezoekers trekken die niet zo snel naar een fototentoonstelling gaan;
  • inhaken op relevante thema’s en gebeurtenissen in de maatschappij;
  • de amateur-fotoclubs een platform bieden voor de verbinding met elkaar en hun werk in breder perspectief laten zien;
  • werken aan een inhoudelijk sterke positie van Bergen op Zoom als fotografiestad.

We willen de doelstelling waarmaken door het houden van de manifestatie en door het faciliteren van de fotoamateurclubs in Bergen op Zoom en de regio.

Fotomanifestatie

FoBoZ organiseert in 2019 voor de eerste keer haar tweejaarlijkse manifestatie. De manifestatie heeft als thema VRIJ en is daarmee nauw verbonden aan de 75 jarige bevrijding van West-Brabant. Voor verdere details wordt verwezen naar het programma 2019.

De manifestatie speelt zich af in de buitenruimte en in markante gebouwen van Bergen op Zoom.

FoBoZ vindt het belangrijk dat bezoekers en deelnemers iets opsteken van de manifestatie. Dit kan kennis of techniek zijn. Dit kan ook een andere blik op fotografie en/of de actualiteit geven. De manifestatie wordt daarom georganiseerd om zoveel mensen uit te dagen actief deel te nemen via rondleidingen, educatieprojecten en wedstrijden. Op die manier stimuleert het de actieve beoefening van kunst door mensen van alle leeftijden en achtergronden. De fotomanifestatie wordt dan meer en meer een ontmoetingsplaats van ideeën. Bekijk hier de deelnemende fotoclubs aan de fotomanifestatie.

Organisatie Stichting FoBoZ

FoBoZ is een culturele stichting. Het bestuur bestaat uit leden die onbezoldigd zitting nemen.

Het bestuur bestaat uit
Dhr. J. Leenaars (voorzitter)
Dhr W. de Schipper (penningmeester)
Dhr. I. Verduin (secretaris)
Dhr. P. de Jongh (lid)
Dhr. J. Bakker (lid)

Contactgegevens
Postadres:
Laan van Hildernisse Zuid 91
4617 AB Bergen op Zoom
E-mail : infoFoBoZ@gmail.com

Kamer van Koophandel : 71056017
Bankrekening: NL 58 RABO 0328 2535 10